OWAS

Allikas: Ergonoomika.ee

Olemus

Ovako Working posture Analysis System on 1970. aastate keskel Ovako Oy ja Soome Töötervishoiu Instituudi poolt loodud tööasendite klassifitseerimise süsteem. OWAS annab asendi vaatluse tulemuseks neljakohalise koodi, mis saadakse piktogrammide abil hinnatud ülakeha (4), ülajäsemete (3) ja alajäsemete (7) asenditest ning teisaldatava massi kodeeringutest (3). OWAS klassifikatsioon eristab tööasendi 4•3•7•3 = 252 kombinatsiooni. Riski hindamine on võimalik nii üksiku asendi kui ka nende esinemise sageduse alusel.

Materjalid

Viide algallikale: Karhu, O., Kansi, P., & Kuorinka, I. (1977). Correcting working postures in industry: a practical method for analysis. Applied ergonomics, 8(4), 199-201.

Lae alla meetodi eesti keelne tööleht siit

Protseduur

Käik

 1. Vali hindamiseks tööoperatsioon
 2. Sõltuvalt töö tegemise kiirusest vali vaatluste tegemiseks sobiv intervall ja kestus. Nt. iga 30 s tagant ja kokku 10 (soovitav siiski rohkem) vaatlust
 3. Vaatle tööoperatsiooni (leia piktogrammidelt ülakeha, üleajäsemete ja alajäsemete asendi koodid ning teisaldatava raskuse kood)
 4. Leia asendite esinemissagedused

Ülakeha asend

 1. Sirge
 2. Kummargil
 3. Väändes
 4. Kummargil ja väändes
owas_web1.jpg

Ülajäsemete asend

 1. Mõlemad käed õlast madalamal
 2. Üks käsi õlast kõrgemal
 3. Mõlemad käed õlast kõrgemal
owas_web2.jpg

Alajäsemete asend

 1. Istes
 2. Seistes sirgetel jalgadel, raskus mõlemal jalal
 3. Seistes ühel sirgel jalal
 4. Kükitades, raskus mõlemal jalal
 5. Kükitades, raskus ühel jalal
 6. Põlvitades, üks või mõlemad põlved puudutavad maapinda
 7. Kõnd või liikumine
owas_web3.jpg

Raskuste teisaldamine

 1. mass < 10 kg
 2. mass < 20 kg
 3. mass > 20 kg

Näide

owas_n2ide.jpg

Riski hindamine

Riskitasemed

Riskitase Selgitus
1 Tööasendi mõju luu- ja lihaskonnale loetakse olematuks. Puudub vajadus tööasendi muutmiseks
2 Tööasendil on luu- ja lihaskonnale mõningane mõju. Koormus on vähene, puudub vajadus koheseks sekkumiseks. Muutusi tasub kaaluda pikemas perspektiivis
3 Tööasendil on luu- ja lihaskonnale selgelt kahjustav toime. Tööviisi tuleb muuta nii ruttu kui võimalik
4 Tööasendil on luu- ja lihaskonnale väga kahjustav toime. Tööasendi välistamist võimaldava lahendi vajadus on vältimatu.

Sundasendi hindamine

Leia tabelist riskitase igale asendi koodi komponendile. Üldhinnangu annab suurima riskitasemega komponent.

Ülakeha asendi kood Alajäsemete asendi kood 1 2 3 4 5 6 7
Massi kood 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Ülajäsemete asendi kood
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2
2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4
3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1
2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1
3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1
4 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4
2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4
3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

Tegevuste hindamine

Tegevusete hindamine põhineb vaatluste real ja eeldab, et kõikidele asendi koodi osadele on arutatud suhtelised esinemissageudsed.

Segment Asendi kood Esinemissagedus %
<10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100
Ülakeha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3
4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Ülajäsemed 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Alajäsemed 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4
5 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4
6 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2