NIOSH-LE

Allikas: Ergonoomika.ee
Redaktsioon seisuga 13. november 2022, kell 07:13 kasutajalt Ergoest (arutelu | kaastöö) (Raskuste teisaldamise kestuse arvestamine)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Olemus

NIOSH Lifting Equation ehk USA riikliku töötervise instituudi valem raskuste teisaldamise riski hindamiseks. Meetod annab vastuse küsimsutele: 1) kas teisaldatav raskus on liiga suur? ja 2) kui suur on vastav risk? Meetod põhineb valemil, mis arvestab raskuse asukoha kaudu defineeritud kehaasendit, raskuste teisaldamise sagedust ja kestust ning raskuse haaratavust.

NIOSHI valemi kasutamine eeldab järgmist:
 • vaatlusaluse ees oleva raskuste teisaldamine toimub kahe käega, sujuvalt, tõstetava eseme gabariidid ei ole inimesest oluliselt laiemad, tõstmisel on käed ühel kõrgusel ja raskus jaotub ühtlaselt käte vahel.
 • raskuste teisaldamine on töötaja ainus suurt füüsilist pingutust nõudev tegevus (tööülesanded ei eelda pidevalt raskuste hoidmist, lükkamist, tõmbamist, kandmist)
 • temperatuurivahemik 18-26 °C, õhu suhteline niiskus 35-50%
 • raskusi ei tõsteta ühe käega, istudes, põlvitades või kitsastes ruumioludes. Ei kasutata kärusid või labidaid
 • raskus ei ole ebastabiilne, põrandad ei ole libedad või jalanõud on piisava hõõrdeteguriga

Materjalid

Viide algallikale: Waters, T. R., Putz-Anderson, V., & Garg, A. (1994). Applications manual for the revised NIOSH lifting equation
Lae alla meetodi inglise keelne IOS või Android rakendus siit
Lae alla meetodi eesti keelne tööleht siit

Valem ja tegurid

Teisaldatava raskuse massi ülemine piirväärtus (recommended weight limit RWL) saadakse kui massikonstant (load constant LC) korrutatakse tegurite oludele vastavate kordajatega. Ideaaloludes on iga teguri kordaja väärtus 1, ehk ideaaloludes on RWL = 23 kg.

RWL = LC ∙ HM ∙ VM ∙ DM ∙ AM ∙ FM ∙ CM
kus LC - massikonstant, teisaldava raskuse ülempiir ideaaloludes 23 kg
HM - horisontaalkordaja, teisaldatava eseme kaugus inimese raskuskeskmest (joonis 1) (25/H)* või tabel 1
VM - vertikaalkordaja, teisaldava eseme kõrgust maapinnast (joonis 1) V – 75| ) või tabel 2
DM - vahekauguse kordaja, teisaldava eseme asukoha muut vertikaalsihis (joonis 1) 0,82+(4,5 / D) tabel 3
AM - asümmeetriakordaja, ülakeha rotatsioon kraadides (joonis 1) 1-(0.0032 · A) või tabel 4
FM - sageduskordaja (tõstmiste arv ajaühikus) tabel 5
CM - haardekordaja tabel 6
 • kui teisaldatava eseme kaugust inimese raskuskeskmest pole võimalik mõõta tuleb H ligikaudne väärtus arvutada valemgiga H = 20 + W/2 kui V > 25 cm või H = 25 + W/2 kui V < 25 cm. W - tähistab eseme pikisuunalist mõõdet.
niosh1.jpg

Joonis 1. Horisontaal-, vertikaal-, vahekauguse- ja asümmeetriakordaja selgitus

Tabelid

Tabel 1. Horisontaalkordaja HM

Eseme kaugus
töötaja raskuskeskmest
H, cm
HM
<25 1,00
28 0,89
30 0,83
32 0,78
34 0,74
36 0,69
38 0,66
40 0,63
42 0,60
44 0,57
46 0,54
48 0,52
50 0,50
52 0,48
54 0,46
56 0,45
58 0,43
60 0,42
63 0,40
>63 0,00

Tabel 2. Vertikaalkordaja VM

Eseme kõrgust maapinnast
V, cm
VM
0 0,78
10 0,81
20 0,84
30 0,87
40 0,90
50 0,93
60 0,96
70 0,99
80 0,99
90 0,96
100 0,93
110 0,9
120 0,87
130 0,84
140 0,81
150 0,78
160 0,75
170 0,72
175 0,70
>175 0,00

Tabel 3. Vahekauguse kordaja DM

Distants tõste alguse
ja lõpu vahel
D, cm
DM
<25 1,00
40 0,93
55 0,90
70 0,88
85 0,87
100 0,87
115 0,86
130 0,86
145 0,85
160 0,85
175 0,85
>175 0,00

Tabel 4. Asümmeetriakordaja AM

Ülakeha rotatsioon A, º AM
0 1,00
15 0,95
30 0,90
45 0,86
60 0,81
75 0,76
90 0,71
105 0,66
120 0,62
135 0,57
>135 0,00

Tabel 5. Sageduskordaja FM

Sagedus,
tõsteid / min
Tõstmise kestus
< 1 h >1 h kuid < 2 h >2 h kuid < 8 h
V < 75 V > 75 V < 75 V > 75 V < 75 V > 75
<0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85
0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81
1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75
2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65
3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55
4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45
5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35
6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27
7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22
8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18
9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15
10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13
11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00
12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00
13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
>15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel 6. Haardekordaja CM

Hinnang Haardekordaja
V < 75 V>75
Hea 1,00 1,00
Rahuldav 0,95 1,00
Halb 0,90 0,90

Haardehinnangu klassifikatsioon:

 • Hea
  • Optimaalse suurusega kastid karbid konteinerid vms, millel on optimaalse suurusega käepidemed või avad
  • Lahtised esemed või korrapäratud objektid – ese on mugavalt haaratav
 • Rahuldav
  • Optimaalse suurusega kastid karbid konteinerid vms, millel on mitteoptimaalse suurusega käepidemed või avad
  • Optimaalse suurusega kastid karbid konteinerid vms, millel puuduvad suurusega käepidemed või avad
  • Lahtised esemed või korrapäratud objektid – ese on haaratav vähemalt ¼ ulatuses
 • Halb
  • Mitte optimaalse suurusega kastid karbid konteinerid vms, lahtised või korrapäratud objektid, mida on raske käsitseda või millel on teravad servad
  • Keskselt läbivajuvad kotid

Riski hindamine

Raskuste teisaldamise ülesandeid on üks

Ühe tööülesande korral arvutatakse RWL ja teisaldatava eseme raskuse (L) põhjal Raskuste teisaldamise indeks (lifting index LI)

LI = L / RWL

LI > 1 tähendab kõrget riski. Eesmärk on raskuste teisaldamine korraldada nii, et LI < 1.

Kui raskuse asetamine või vabastamine teisaldamise sihtkohas nõuab täpsust, lühiajalist hoidmist või teisaldamise kiiruse järsku aeglustamist tuleb LI arvutada nii eseme võtmise kui asetamise parameetritega.

Raskuste teisaldamise ülesandeid on rohkem kui üks

Mitme tööülesande korral toimub riski hindamine raskuste teisaldamise liit-indeks (composite lifting index CLI) põhjal. Kirteeriumid on samad, mis LI korral. Enne CLI arvutamist on oluline järjestada raskuste teisaldamise ülesanded nende raskusastme järgi. Järjestuse aluseks on üksiktööülesande raskuste teisaldamise indeks STLI. Järjestatakse kõige koormavamast raskuste teisaldamise ülesandest STLI1 kõike lihtsama suunas.

CLI = STLI1 + ∑(∆LI)
∑∆LI = (FILI2 ∙ ( 1 / FM(F1+F2) - 1 / FMF1 )) + (FILI3 ∙ ( 1 / FM(F1+F2+F3) - 1 / FM(F1+F2))) +...+ (FILIn ∙ ( 1 / FM(F1+F2+F3+...+Fn) - 1 / FM(F1+F2+F3+...+Fn-1) ))
kus STLI - üksik tööülesande raskuste teisaldamise indeks
FILI - tõstmiste sagedust mittearvestav raskuste teisaldamise indeks
n - raskuste teisaldamisega tööülesannete hulk
STLI = L / (LC ∙ HM ∙ VM ∙ DM ∙ AM ∙ FM ∙ CM))
FILI = L / (LC ∙ HM ∙ VM ∙ DM ∙ AM ∙ CM)

kus L on tööülesandes teisaldatav mass, kg

Raskuste teisaldamise kestuse arvestamine

Raskuste teisaldamise kestus jagatakse:

 • lühiajaline - kestusega <1 h ja sellele järgneb puhkepaus, kus taastumisaja ja eelnenud tööaja suhe on >1,0
 • keskmine - kestusega >1 h aga <2 h ja sellele järgneb puhkepaus, kus taastumisaja ja eelnenud tööaja suhe on >0,3
 • pikk - kestusega 2-8 h, koos "tavapäraste" puhkepausidega hommikul, lõunal ja pärastlõunal