Tööpinge

Allikas: Ergonoomika.ee

Tööpinge (ingl. nii internal load[1] kui ka work strain[2]) - töötaja organismi vastureaktsioon töökoormusele sõltuvalt tema vanusest, kehakaalust, töövõimest, meisterlikkusest ja muudest samalaadsetest teguritest. Ergonoomika kontekstis on tegemist neutraalse terminiga s.t. tööpinge mõju võib olla positiivne, negatiivne või puududa.

Eesti Maaülikoolis kasutatakse tööpinge asemel terminit töökoormatus (koormatud olek).

  1. ISO 26800:2011 - Ergonomics: General approach, principles and concepts
  2. ISO 6385:2004 - Ergonomic principles in the design of work systems