Töökoormus

Allikas: Ergonoomika.ee

Töökoormus (ingl. nii external load [1] kui ka work stress [2]) – väliste tegurite summa, mis mõjutab töötaja füüsilist või vaimset seisundit. Ergonoomika kontekstis on tegemist neutraalse terminiga s.t. töökoormuse mõju võib olla nii positiivne kui negatiivne.

  1. ISO 26800:2011 - Ergonomics: General approach, principles and concepts
  2. ISO 6385:2004 - Ergonomic principles in the design of work systems