Süsteemikontseptsioon

Allikas: Ergonoomika.ee

Süsteemikontseptsioon (eesti keeles kasutatakse sageli kontseptsioon Inimene-masin-keskkond ehk lühidalt IMK) selgitab, millisel viisil tuleks hindamisel ja kujundamisel inimese ja teiste süsteemi elementide vahelisi seoseid käsitleda.

Ergonoomikast on põhjust rääkida vaid inimtöö kontekstist ja töötegemine ei ole mõeldav ilma töövahenditeta. Seega on süsteemi (joonis 1) olulisemaks elementideks inimene ja tehisobjekt (viimane võib sõltuvalt kontekstist olla kas tehnika, masin, töövahend vms).

IM.png

Joonis 1. Süsteem inimene-masin[1]

Kuna eesmärk on kohandada tehisobjekt lähtuvalt inimese võimetele ja vajadustele tuleb pöörata tähelepanu inimese ja tehisobjekti kokkupuutekohtadele, milleks süsteemis inimene-masin on juht- ja kuvasedised. Esimesel juhul tuleb arvestada eelkõige inimese motoorse- (juhtimine) ja teisel juhul sensoorse (info vastuvõtmine) võimekusega. Mõlemal juhul tuleb arvestada ka antropomeetriaga.

Vaadeldes vaid süsteemi inimene-masin ei pöörata tähelepanu inimese ja masina sees toimuvale (kesknärvisüsteemi talitlusele ja masina tööorgani ehitusele). Eeldatakse, et töölõik algab konkreetsete eeldustega (sisend) ja oodatakse konkreetset tulemust (väljund). Seevastu tööülesandes on võimalik teha muudatusi.

Samas ei maksa unustada, et kõik tegevused toimuvad alati mingis keskkonnas (joonis 2), mis mõjutab nii inimest kui masinat.

IMK.png

Joonis 2. Süsteem inimene-masin-keskkond[1] + [2]

Keskkonnatasanditel mõjuvad tegurid:

  • Töötamiskoht - esemed ja nende paigutus
  • Töökeskkond - töökeskkonna ohutegurid
  • Organistatsioon - ettevõtte väärtused ja poliitika
  • Ühiskond - sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid nt. õigusaktid ja hoiakud

Inimene-masin-keskkond süsteemi võib vaadelda eri tasanditel - ühes töökeskkonnas võidakse teha erinevaid töid (joonis 3) ja organisatsiooni sees võivad töökeskkonna tingimused varieeruda.

IMK2.png

Joonis 3. Struktuurskeem IMK lähenemises

Viited

  1. Grandjean, E. (1989). Fitting the task to the man: a textbook of occupational ergonomics. Taylor & Francis/Hemisphere. (vt. https://books.google.ee/books?id=w888Mw1dh_EC)
  2. ISO 26800:2011 - Ergonomics: General approach, principles and concepts