NASA-TLX

Allikas: Ergonoomika.ee

Olemus

NASA töökoormuse indeks (NASA task load index) – subjektiivne mitmemõõtmeline ankeetmeetod, mis annab üldise töökoormuse hinnangu kuue teguri (vaimne töökoormus, füüsiline töökoormus, temporaalne töökoormus, tulemuslikkuse, pingutus ja frustratsioon) kaalutud keskmisena. Meetodit saab rakendada enim koormavate tööülesannete leidmiseks, tööülesande muutmisel muudatuste tõhususe hindamiseks ja sama ülesannet sooritavate töötajate võimete võrdlemiseks.

Materjalid

Koduleht: https://humansystems.arc.nasa.gov/groups/tlx/

Lae alla meetodi eesti keelne tööleht siit

Tegurite definitsioonid

 • vaimne koormus - kui suurt vaimset (nt mõtlemine, otsustamine, arvutamine, meenutamine, jälgimine, otsimine jms) aktiivsust ülesanne nõudis? Kas ülesanne oli lihtne või keerukas?
 • füüsiline koormus - kui suurt füüsilist (nt lükkamine, tõmbamine, jutimine, aktiveerimine vms) aktiivsust ülesanne nõudis? Kas ülesanne oli lihtne ja kerge või pingutust nõudev?
 • temporaalne koormus - kui suurt ajasurvet tundiste töötempo tõttu. Kas töötempo oli aeglane ja rahulik või kiire ja pöörane?
 • tulemuslikkus - kui edukas olite te enda arvates seatud eesmärkide saavutamisel? kui rahul olete saadud tulemusega?
 • pingutus - kui palju pidite saavutatu jaoks pingutama (nii vaimselt kui füüsiliselt)
 • frustratsioon - kas tundsite ennast ebakindlalt, ärritunult, tüdinult versus kindlalt, rahulikult, rahulolevalt

Protseduur

 • Tegurite (n = 6) paariviisiline võrdlus – kumb kahest mõjutab töökoormust enam (kokku 15 võrdlust)

Kumb teguritest oli olulisem, kas:

vaimne koormus või füüsiline koormus vaimne koormus või temporaalne koormus vaimne koormus või tulemuslikkus vaimne koormus või pingutus vaimne koormus või frustratsioon
füüsiline koormus või temporaalne koormus füüsiline koormus või tulemuslikkus füüsiline koormus või pingutus füüsiline koormus või frustratsioon temporaalne koormus või tulemuslikkus
temporaalne koormus või pingutus temporaalne koormus või frustratsioon tulemuslikkus või pingutus tulemuslikkus või frustratsioon pingutus või frustratsioon


 • Teguri intensiivsuse hindamine skaalal 0…100.

Vaimne koormus

tlx.png
väga madal väga suur

Füüsiline koormus

tlx.png
väga madal väga suur

Temporaalne ehk ajaline koormus

tlx.png
väga madal väga suur

Tulemuslikkus

tlx.png
Suurepärane Puudulik

Pingutus

tlx.png
väga madal väga suur

Frustratsioon

tlx.png
väga madal väga suur
 • Lõpphinnang: teguri kordumise hulk paariviisilises võrdluses x olulisus

Tabe l. Lõpphinangu kujunemine

Tegur Kaal1 Intensiivsus2 Kaalutud intensiivsus3
vaimne koormus
füüsiline koormus
temporaalne koormus
tulemuslikkus
pingutus
frustratsioon
Keskmine - - 4

1 - sagedus paariviisilises võrdluses, kaalude summa peab olema 15 2 - vahemikus 0...100, sammuga 5 3 - kaal x intensiivsus 4 - ∑ / 15

Näide

 • Paariviisiline võrldus, rõhutatud kirjas märgitud töökoormust enam mõjutanud tegur.
vaimne koormus või füüsiline koormus vaimne koormus või temporaalne koormus vaimne koormus või tulemuslikkus vaimne koormus või pingutus vaimne koormus või frustratsioon
füüsiline koormus või temporaalne koormus füüsiline koormus või tulemuslikkus füüsiline koormus või pingutus füüsiline koormus või frustratsioon temporaalne koormus või tulemuslikkus
temporaalne koormus või pingutus temporaalne koormus või frustratsioon tulemuslikkus või pingutus tulemuslikkus või frustratsioon pingutus või frustratsioon

Teguri kaalu saamiseks tuleb loendada, mitu korda tegurit paariviisilisel võrdlusel märgiti ja teguri esinemise sagedus märkida lõpphinnangu tabelisse.


 • Intensiivsuse hinded.
tlx2.png
 • Lõpphinang
Tegur Kaal Intensiivsus Kaalutud intensiivsus
vaimne koormus 3 75 225
füüsiline koormus 0 5 0
temporaalne koormus 3 55 165
tulemuslikkus 2 50 100
pingutus 3 70 210
frustratsioon 4 65 260
Keskmine - - 960/15 = 64